O NAS

Misja

Celem Laboratorium NeuroKognitywnego (LNK) jest prowadzenie badań pozwalających na lepsze zrozumienie procesów rozwojowych, biologicznych podstaw zachowania i specyficznych umiejętności, związków pomiędzy działaniem mózgów i umysłów. Prowadzimy badania podstawowe, skupiając się głównie na takich, które otwierają drogę dla realizacji celu praktycznego, jakim jest wdrażanie wynikających z tych badań innowacji społecznych wspomagających rozwijanie pełnego potencjału człowieka w ciągu całego życia, od okresu niemowlęcego do późnej starości.
Jest to wielkie wyzwanie, którego realizacja wymaga nie tylko wykorzystania i samodzielnej budowy specjalistycznego sprzętu, ale przed wszystkim pracy interdyscyplinarnego zespołu składającego się z kognitywistów, neuronaukowców, psychologów, specjalistów w zakresie informatyki stosowanej, fizyki, matematyki i nauk technicznych. Szczególną uwagę przywiązujemy do zrozumienia mechanizmów będących podstawą skuteczności treningów rozwijających zdolności poznawcze, w tym gier terapeutycznych oraz gier wideo.
Laboratorium NeuroKognitywne jest częścią Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Krótka historia

Plany budowy ICNT, oraz pomysł powołania Laboratorium Neurokognitywnego jako bazy dla prac wspierającej rozwó j naukowy kadry dla kognitywistyki, powstały w 2010 roku. Było to możliwe dzięki wcześniejszej działalności grupy profesorów UMK, zainteresowanych rozwojem kognitywistyki. Z Wydziału Humanistycznego byli to Jerzy Perzanowski, Jacek Malinowski i Urszula Żegleń, z Wydziału Nauki Pedagogicznych Bronisław Siemieniecki, a z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Włodzisław Duch. W 1997 roku założyli oni czasopismo „Kognitywistyka i media w edukacji”, a w 2001 powołali Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne. W 2009 roku Wydział Humanistyczny UMK uruchomił unikatowy kierunek studiów „Kognitywistyka”.
Budynek ICNT oddano do użytku w 2013 roku. Kolejny rok poświęcony był głównie zakupom sprzętu, organizacją laboratorium, szkoleniami studentów i pracowników w używaniu aparatury. Ważnym wydarzeniem, które umożliwiło szybki rozwój laboratorium, było otrzymanie w 2013 roku grantu „NeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci” w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki Symfonia I.